ความเป็นมา

“บริษัท รักษาความปลอดภัย แทค ไลฟ์ จำกัด”สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้หลายองค์กรทางธุรกิจต้องพบความเสี่ยงจากบรรดาอาชญากร ดังนั้นการเลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างชาญฉลาดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยง “บริษัท รักษาความปลอดภัย แทค ไลฟ์ จำกัด” สามารถให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบด้วยการตรวจตราและปกป้องทั้งตัวบุคคลและทรัพย์สิน

เรามีจุดเด่นด้านการให้บริการแบบครบวงจรโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษาความปลอดภัยและเฝ้าสังเกตและการใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยโดยทั้งสองรูปแบบอยู่ภายใต้ทีมจัดการบริหารเดียวกัน ท่านจะได้รับบริการด้วยมาตรฐานที่มั่นคงตามที่ท่านต้องการ มีความยืดหยุ่นและสามารถเข้าถึงฝ่ายบริหารจัดการประจำพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด ผ่านการตรวจการใช้ยาเสพติดและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วเพื่อให้ลูกค้าของเรามีความเชื่อมั่นในบริการที่จะได้รับโดยเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนได้รับการอบรมทักษะพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานในสถานประกอบการแต่ละประเภท ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีความต้องการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันออกไป

พันธกิจ

บริษัท รักษาความปลอดภัย แทค ไลฟ์ จำกัด มุ่งเน้นด้านบริการ และความปลอดภัย ภายใต้สโลแกนของทางบริษัท
“ รักษามาตรฐาน บริการด้วยใจ เพื่อความปลอดภัยของคุณ ”